Türk Fizyolojik Bilimler Derneği
45. Ulusal Fizyoloji Kongresi
31 Ekim – 03 Kasım 2019
Kuşadası

 

31 Ekim Perşembe

01 Kasım Cuma

02 Kasım Cumartesi

03 Kasım Pazar

10.00 – 16.00 Kayıt 08.30 – 08.45 Kongre Açılışı 08.30 – 9.00 Ustalara Saygı 08.30 – 12.30 Bilimsel Program
10.00 – 16.00 Kurslar 08.45 – 12.40 Bilimsel Program 09.00 – 12.30 Bilimsel Program 12.30 – 13.30 Öğle Yemeği
16.15 – 18.00 Sözlü Sunumlar 12.40 – 14.00 Poster Sunumları & Öğle Yemeği 13.00 – 14.00 Poster Sunumları & Öğle Yemeği 13.30 – 16.00 Bilimsel Program
18.00 – 19.00 Poster Sunumları 14.00 – 18.30 Efes Gezisi 14.00 – 18.30 Bilimsel Program

16.00 – 16.30

Ödül & Kapanış Töreni

19.00 – 20.00 Resepsiyon   18.30 - 19.40 TFBD Olağan Genel Kurul  
    20.00 – 23.30 Gala Yemeği  10.00-16.00 Kayıt

10.00-16.00 Kurslar

Kurs 1: Performans Testleri (Sanlı Sadi Kurdak)

Salon A

Kurs 2: Deney Hayvanlarında Sterotaksik Uygulamalar (Selim Kutlu)

Salon B

Kurs 3: EEG Sinyallerinden Renkli Kortikal Haritalamaya Geçişte MATLAB Uygulamaları (Serap Aydın)

Salon C

16.15 – 18.00 Sözlü Bildiri Sunumları (SS01 – SS20)

Salon A, B ve C

18.00 – 19.00 Poster Sunumları (PS001-PS052)

19.00 – 20.00 Resepsiyon

08.30 – 08.45 Açılış Programı

08.45 – 09.45 Salon A: Konferans 1: Sodium Balance in Normal Man: Updates and Perspectives

Peter Bie

09.45 – 10.15 Çay-Kahve Molası

10.15 – 11.45 Salon A:

Sempozyum 1: Epilepsi ve Kalsiyum

Mehmet Yıldırım: Epilepsi Araştırmalarında İn Vivo Elektrofizyolojik Yöntemler

Gökhan Arslan: Merkezi Sinir Sisteminde Kalsiyumun Rolü

Mustafa Ayyıldız: Epilepside Kalsiyumun Rolü

10.15 – 11.45 Salon B:

Sempozyum 2: Sirkadiyen Fizyoloji ve Uyku

Levent Öztürk: Sirkadyen Fizyoloji ve Uyku: Kavramlar ve Tanımlar

Lamia Pınar: Gündüzden Geceye Ultradiyen Ritim

Oktay Kaya: Vücut Sıcaklığının Sirkadyen/Homeostatik Düzenlenmesi ve Uyku

Gülnur Öztürk: Sirkadiyen Ritimler ve Organ Fizyolojisi: Merkez Saatten Periferik Saatlere

Mustafa Saygın: Kronotıp ve Sirkadyen Ritim Bozuklukları

11.45 – 12.40 Salon A: Konferans 2: Promoting Neuroplasticity in the Ischemic Brain

Dirk Hermann

12.40 – 14.00 Poster Sunumları (PS053-PS075, PS106-PS136) & Öğle Yemeği

14.00 – 18.30 Efes Gezisi

08.30 – 09.00 Ustalara Saygı

09.00 – 10.00 Salon A: Konferans 3: The Ageing Muscle: From Stem Cells to Athletic Performance

Stephen Harridge

10.00 – 10.30 Çay-Kahve Molası

10.30 – 12.00 Salon A:

Panel 1: Kronik Obstriktif Akciğer Hastalığı (KOAH); Havayolları, Parankimal ve Vasküler Fizyopatoloji

Metin Baştuğ: KOAH’da Mukosiliyer Aktivite

Gülderen Şahin: KOAH’da Havayolları Fizyopatolojisi

Fadıl Özyener: KOAH’da Parankimal ve Vasküler Fizyopatoloji

10.30 – 12.00 Salon B:

Panel 2: Hücre Mekaniği

Ramazan Bal: Mekanik Uyaranların Algılanması ve Hücre Cevabının Moleküler Mekanizmaları

Gürkan Öztürk: Nöronların Akson Hasarına Mekanik Cevapları

12.00 – 13.00 Sözlü Bildiri Sunumları (SS21 – SS32)

Salon A, B ve C

13.00 – 14.00 Poster Sunumları (PS76-PS105, PS137-PS156) & Öğle Yemeği

14.00 – 15.30 Salon A:

Panel 3: Doğru Egzersiz İlaçtır

Hızır Kurtel: Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları

Haydar Demirel: Diyabet ve Egzersiz

Sanlı Sadi Kurdak: Solunum Sistemi Hastalıkları ve Egzersiz

14.00 – 15.30 Salon B:

Panel 4: Melatonin

Haluk Keleştimur: Melatoninin Fizyolojik Etkileri

Ahmet Ayar: Melatoninin Etkisini Düzenleyen Hücresel Mekanizmalar

Ertuğrul Kılıç: Melatoninin Tedavideki Yeri

Salon B

15.30 – 16.00 Çay-Kahve Molası

16.00 – 17.00 Salon A: Konferans 4: Epigenome- and Transcriptome-Wide Actions of Vitamin D: From in vitro to in vivo

Carsten Carlberg

17.05 – 18.35 Sözlü Bildiri Sunumları (SS33 – SS50)

Salon A, B ve C

18.40 – 19.40 TFBD Genel Kurul

Salon A

20.00 – 23.30 Gala Yemeği

08.30 – 09.30 Sözlü Bildiri Sunumları (SS51 – SS62)

Salon A, B ve C

09.30 – 12.00 Salon A:

Symposium: Studying Neural Circuit Computations in Health and Disease

Ali Haydar Çetin: Circuit Mapping with Novel Molecular Genetic Tools

Aslı Ayaz: Integration of Sensory and Motor İnformation in Visual and Somatosensory Cortices

Emre Yakşi: Glia-Neuron Interactions During Epilepsy

09.30 – 12.00 Salon B:

Panel 5: Fizyoloji Eğitiminde Aktif Öğrenme Yöntemlerinin Kullanılması

Selma Arzu Vardar: Seçmeli Derslerde Aktif Öğrenme Yöntemlerinin Kullanılması

Cem Şeref Bediz: Probleme Dayalı Öğrenim Yönteminde Fizyoloji Eğitimi

Hande Yapışlar: Takıma Dayalı Öğrenme Yönteminin Multidisipliner Yaklaşımla Kullanımı

11.00 – 11.30 Çay-Kahve Molası

11.30 – 12.30 Salon A: Konferans 5: Descending Pain Modulatory Systems: Mechanisms, Significance and Translation

Bridget Lumb

12.30 – 13.30 Öğle Yemeği

13.30 – 15.00 Salon A:

Sempozyum 3: Nörodejeneratif Hastalıkların Mekanizmaları ve Güncel Tedavi Stratejileri

Berrak Çağlayan: MYDGF'nin Merkezi Sinir Sistemi Hasar Süreçlerindeki Rolü

Mustafa Çağlar Beker: PDE10a ve Bmal1'in Sirkadiyen Ritim ve Beyin Hasarına Etkileri

Taha Keleştemur: Nörodejeneratif Hastalıklarda İleri Görüntüleme Teknikleri

Ahmet Burak Çağlayan: Fetal mikrokimerik hücrelerin beyin hasarı sonrası etkilerinin incelenmesi

13.30 – 15.00 Salon B:

Sempozyum 4: Vasküler Tonus ve Endotel: Yaşlılık ve Egzersizde Fizyolojik Düzenlemeler

Oktay Kuru: Vasküler Tonusun Düzenlenmesinde Endotelin Rolü

Günnur Koçer: Vasküler Tonusta Yaşlılığa Bağlı Görülen Değişiklikler

Seher Ülker: Düzenli Egzersize Vasküler Uyum

15.00 – 16.00 Salon A: Konferans 6: Neurophysiology in the Age of Mind-Machine Continuum

Banu Onaral

16.00 – 16.30 Ödül ve Kapanış Töreni

Sözlü Sunumlar

SS01

Genetik absans epilepsi modeli WAG/Rij sıçanlarda nanopartikül bağlı antiepileptik ilacın kan-beyin bariyeri dinamikleri ve antiepileptojenik etkileri
Arzu Temizyurek, Canan Uğur Yılmaz, Uğur Akcan, Müge Atış, Nurcan Orhan, Nadir Arıcan, Bülent Ahıshalı, Mehmet Kaya

SS02

Resveratrolün Penisilinle Oluşturulan Epileptiform Aktiviteye Etkisi
Mohamed Hassan Mohamud, Süleyman Emre Kocacan, Mustafa Ayyıldız, Erdal Ağar

SS03

Genetik Absans Epilepsili Sıçanlarda Ginkgo biloba’nın Diken-Dalga Deşarjlar Üzerindeki Etkilerinin Elektroensefalografik Olarak İncelenmesi
Öznur Gedikli, Mehmet Yıldırım

SS04

Sıçanlarda pentilentetrazol ile oluşturulan epilepsi modelinde serotonin reseptörlerin anti-epileptik etki mekanizmalarının araştırılması
Bilal Şahin, Ercan Özdemi̇r, Ahmet Şevki Taşkıran, Handan Güneş, Sebahattin Karabulut

SS05

Sıçanlarda Pentilenetrazol Tutusma Modelinde CB1 Reseptör Agonisti ve Antagonisti ile Hemopressinin Kombine Epileptiform Aktivite Üzerine Etkisi
Ali Zaher Kamel Al Kaleel, Hatice Aygün, Lubna Adil Kamil Kamil, Yonca Kabak, Sinem Beyazkilinç Inal, Mustafa Ayyıldız, Aydın Him, Erdal Ağar

SS06

Uzun süreli günlük probiyotik alımı sıçanlarda pentilentetrazol ile tetiklenen epileptik nöbetleri oksidatif stresi azaltarak iyileştiriyor
Erkan Kılınç, Seyit Ankaralı, Didem Ayhan, Handan Ankaralı, İbrahim Ethem Torun, Ayhan Çetinkaya

SS07

Absans Epileptik WAG/Rij ve Kontrol Wistar Sıçanlardan İzole Edilen Gastrik Fundus Kesitlerinin Kontraktilitesi Üzerine Seçilmiş Anti-epileptik İlaçların Etkilerinin İncelenmesi
Arif Kamil Salihoğlu, Ayşegül Kurt, Ahmet Ayar

SS08

Timokinonun streptozotosin ile diyabet oluşturulan sıçanların izole kalplerinde iskemi/reperfüzyon hasarı üzerine etkisi
Savaş Üstünova, Aysu Kılıç, Huri Bulut, İsmail Meral, İnci Alican

SS09

Farelerde β-adrenerjik Uyarının Oluşturduğu Miyokart Hasarında H3 Reseptörlerinin Olası Rolü Üzerine Elektrokardiyografik ve Histolojik Değerlendirmeler
Hasan Fehmi Özel, Mustafa Özbek, Merve Temel, H. Seda Vatansever

SS10

Pulmoner Hipertansiyonda Eritrosit Kaynaklı Nitrik Oksit Üretimi
Pınar Ülker, Nur Özen, İbrahim Başarıcı, Ece Ki̇lavuz, Filiz Basralı, Sadi Köksoy

SS11

Heterokronik Parabiosis Modelinin Yaşlı Farelerin Torasik Aorta Yanıtlarına Etkisi
Ülfet Farisoğlu, Özlem Balcıoğlu, Barçın Özcem, Ali Önder Kılıç, Günnur Koçer

SS12

Adropin ve speksinin kardiyak inflamatuar belirteçler üzerine etkileri; kronik böbrek yetmezliği modeli
Gülsün Memi, Burak Yazgan, Ebru Taştekin

SS13

Farklı dozlarda uygulanan Apelin-13’ün sıçanlarda eritrosit deformabilitesi üzerine etkisi
Ali Doğan Dursun, Çağrı Özdemir, Faruk Metin Çomu, Ayşegül Küçük, Mustafa Arslan

SS14

Depresyon hastalarında kan akışkanlığı parametrelerinin incelenmesi
Yasemin Yıldız, Okan Arıhan, Neslihan Hacer Dikmenoğlu Falkmarken

SS15

Sıçanlarda asetaminofene bağlı oluşan hepatorenal toksisitede östrojenin ve östrojen reseptör agonistlerinin etkileri
Türkan Koyuncuoğlu, Alper Yıldırım, Gamze Bastem, Beyza Doğan, Emine Dönmez, Ebru Temel, Ekin Kuntsal Dertsiz, Meral Yüksel, Feriha Ercan, Berrak Ç. Yeğen

SS16

Gestasyonel diabetes mellitusta insülin direnci ve oksidatif stres faktörlerinin tükürük ve kan düzeylerinin değerlendirilmesi
Ayşe Bulut, Gülçin Akca, Arzu Keskin Aktan, Kazime Gonca Akbulut, Aydan Babül

SS17

Sıçanlara intraserebroventriküler MOTS-c infüzyonu tiroid hormon salgısını baskılar
Mehmet Refik Bahar, Suat Tekin, Asiye Beytur, Fatma Özyalın, Ebru Etem Önalan, Süleyman Sandal

SS18

Pre- ve Post-menopozal Obez Kadınlarda D Vitamini, Parathormon, Kemik Ağırlığı ve Mineral Miktarı
Burcu Çaykara, Hilal Adil, Güler Öztürk, Mehmet Sargın, Hacer Hicran Mutlu

SS19

Metabolik Sendromlu Sıçanlarda İleal İnterpozisyonun Etkisi
Melek Tunç Ata, Fatih Altıntaş, Erol Nizamoğlu, Vural Küçükatay

SS20

Öğlen ve gece yarısı tükürük kortizol düzeyi kadınlarda erkeklerden daha yüksektir
Tuğçe Atçalı, Cihat Uçar, Sedat Yıldız

SS21

mTOR İnhibisyonu ve Melatonin Uygulaması Glioblastoma Hücre Canlılığını in vitro Ortamda Azaltır
Cihan Süleyman Erdoğan, Volkan Adem Bilgin, Burcu Gemici Başol, Bayram Yılmaz

SS22

MgS nanopartiküllerinin yeşil sentezi ve nöroblastoma hücreleri üzerine etkileri
Özge Balpınar Nalcı, Sıdıka Genç, Hayrunnisa Nadaroğlu, Hayrunnisa Nadaroğlu, Azize Alaylı Güngör, Azize Alaylı Güngör, Ahmet Hacımüftüoğlu

SS23

miR663 TNF-alfa'nın Eritropoetin İnhibisyonunu hem Normoksik ve hem de Hipoksik Koşullarda Engelliyor
Mete Özkurt, Thomas Hellwig Bürgel, Reinhard Depping, Selda Kabadere, Rumeysa Özyurt, Abdullah Karadağ, Nilüfer Erkasap

SS24

Hidrojen peroksite maruz kalan fare Miyoblast hücre hattında oluşan atrofiye, melatonin uygulanmasının kalpain-1 ifadelenmesine ve atrofik morfolojiye etkisinin incelenmesi
Nazli Karimi, Yasemin Kartal, Murat Timur Budak

SS25

Sağlıklı Genç Erkeklerde Anaerobik Eşik Düzeyinde Yapılan Aralıklı Egzersizin Vasküler İşleve Akut Etkisi
Burcu Şen, Serdar Solak, Pınar Tayfur, Nurettin Aydoğdu, Necdet Süt, Selma Arzu Vardar

SS26

Depresyonda Gözlenen Kognitif Bozukluklara Hafta Sonu Savaşçılığı Ve Sürekli Egzersiz Modellerinin Etkisi
Çiğdem Çantalı Öztürk, Serra Nur Ataoğlu, Ayşenur Arvas, Hamide Tokol, Havva Yaprak, Sümeyra Gürel, Hilal Nişva Levent, Dilek Akakın, Betül Karademir, Barış Çakır, Özgür Kasımay Çakır

SS27

Egzersiz Yoğunluğunun Etkin Olarak Belirlenmesinde Metabolik Eşitlik ve Anaerobik Eşiğin Karşılaştırılmalı Değerlendirilmesi
Seda Uğraş, Oğuz Özçeli̇k

SS28

Farelerde Yüzme Egzersizine Cevaben Zamana Bağlı Ortaya Çıkan Kas Hasar Ve Rejenerasyonu ile Süreçte Görev Alan Yolakların Belirlenmesi
Ozgen Kilic Erkek, Vildan Caner, Gulcin Abban Mete, Melek Bor Kucukatay

SS29

Nikotin tercih eden sıçan soylarında nikotin uygulamasının anksiyete testlerine etkileri
Merve Bayoğlu, Aylin Zinde, Meliha Öztürk, Ayşegül Keser, Burcu Balkan, Oğuz Gözen, Ersin Oğuz Koylu, Lütfiye Kanıt

SS30

Oral Nikotin Uygulamasının Sıçan Beyninde Nöropeptid Y ve Nöropeptid Y2 Reseptörünün Ekspresyonuna Etkisi
Ali Birdoğan, Elif Salur, Meliha Öztürk, Buket Aypar, Ayşegül Keser, Lütfiye Kanıt, Ersin Oğuz Koylu, Burcu Balkan, Oğuz Gözen

SS31

REM Uyku Yoksunluğu Oluşturulan Sıçanlarda CDP-kolin Tedavisinin Hipokampustaki tCAMKII, pCaMKII ve pCREB Düzeyleri Üzerine Etkisi
Ayşen Çakır, Büşra Öcalan, Cansu Koç, Güldal Süyen, Mehmet Cansev, Nevzat Kahveci

SS32

Maternal Yüksek Yağli Diyete Bağli Otonomik Sinyalizasyon Değişikliklerinde Cinsiyetin Rolü

Ayşegül Gemici, Mehmet Bülbül

SS33

Angiotensin IV’ün diyabetik sıçanlarda öğrenme- bellek ve hipokampal oksidatif stres üzerine etkisi
Aysu Kılıç, Savaş Üstünova, Birsen Elibol, Huri Bulut, İsmail Meral, Emine Gülderen Şahin

SS34

N-(p-amilsinamoil) antranilik asit, sıçanlarda intraserebroventriküler streptozotosin ile indüklenen hafıza bozukluğunda, memantinin tedavi edici etkisini zayıflatmaktadır
Mehmet Göl, Şeniz Demiryürek, Davut Sinan Kaplan, Ahmet Saracaloğlu, Mustafa Örkmez, Abdullah Tuncay Demiryürek

SS35

Nörokinin 3 Reseptörünün Sıçan Deneysel Alzheimer Modelinde Kognitif Davranışlar ve Katekolaminerjik Sistem Üzerine Etkisi
Raviye Özen Koca, Hatice Solak, Zulfikare Işık Solak Görmüş, Selim Kutlu

SS36

Dentat Girus Bikukulin İnfüzyonunun Uzun Dönemli Güçlenme Ve Baskılanma Üzerine Etkisinin Araştırılması
Cem Süer, Sümeyra Delibaş, Hatice Saray, Nurcan Dursun

SS37

Sıçanlarda Uyanıklık Döneminde Hipokampal Replay’in Öğrenme ve Bellek Üzerine Etkisi
Samed Özer, Ece Şengün Filiz, İpek Şapçı, Ece Albayrak, Dilan Acar, Güldal Güleç Süyen

SS38

Metotreksatın Neden Olduğu Beyin ve Hipokampal Hasara Karşı Astaksantinin Nöroprotektif ve Antioksidan Rolü
Rahime Aslankoç, Özlem Özmen

SS39

Aralıklı ve sürekli hipoksiye maruz bırakılan sıçanlarda solunumsal uzun süreli fasilitasyonun araştırılması ve beyin sapı ve omurilik üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması
Kemal Erdem Başaran, Fatih Kağan Yavuz, Zhenxing Fu, Sami Aydoğan, Frank Ludwig Powell

SS40

İskelet Kası Hipertrofisinde mTOR Yolağı Substratlarının Kas Kütlesi ve Kuvvet Artışı Üzerindeki Rollerinin Araştırılması
Tülin Altınoluk, Sema Arslan, Ekin Kuntsal Dertsiz, Betül Karademir, Serap Şirvancı, Alper Yıldırım

SS41

Adenozin 2A reseptör agonist ve antagonist uygulamasının hipoksik ventilatuar cevap üzerine etkisi
Seher Berna Kırdök Tanşu, Hatice Tanrıverdi, Halime Büşra Bağlıtaş, Fatih Yavuz, Kemal Erdem Başaran

SS42

Tip I Kollajenaz ile Deneysel Aşil Tendinopati Oluşturulan Sıçanlarda Omega 3'ün (DHA) Etkinliğinin Histopatolojik ve Biyomekanik Olarak Araştırılması
Köksal Gündoğdu, Şeymanur Yılmaz Taşcı, Gülşah Gündoğdu, Kübra Asena Terim Kapakin, Fatma Demirkaya Miloğlu, Yaşar Totik

SS43

Yaşlı Sıçanlarda Ilımlı Yüzme Egzersizinin Öğrenme-Bellek Üzerine Etkisi Ve Sirtuin-1’in Rolünün Araştırılması
Ülker Tunca, Mustafa Saygın, Rahime Aslankoç, Özlem Özmen, Arzu Yalçın

SS44

Deneysel hipertansiyon modelinin fizyopatolojisinde asprosinin rolünün araştırılması
Nilay Tot, Sevval Simsek, Seyma Tastekin, Nihayet Kandemir, Muhammed Ali Aydin, Nurettin Aydogdu

SS45

Adolesan sıçanlarda zengin çevre ile uyarılan spasyal bellek iyileşmesinde hafıza ilişkili bazı medyatörlerin hipokampusta asimetrik değişimi
Zülal Kaptan, Kadriye Akgün Dar, Ayşegül Kapucu, Huri Bulut, Gülay Üzüm

SS46

Absans Epilepsili WAG/Rij Sıçanlarda Kortikal Nöron Uyarılabilirliği Üzerine Ginkgo biloba Bileşenleri ve Kalsiyum Kanal Blokerlerinin Etkileri: In vitro Kalsiyum Görüntüleme Çalışması
Metehan Akça, Sadık Bay, Gülsena Baydaş, Neşe Altuncu, Gürkan Öztürk, Mehmet Yıldırım

SS47

Absans Epilepside 5-Hidroksitriptofan ve 7-Nitroindazolün Rolü
Sinem Tosun, Süleyman Emre Kocacan, Mustafa Ayyıldız, Erdal Ağar

SS48

Penisilin ile Oluşturulan Epilepsi Modelinde Eksenatid ve Kanabinoid Reseptör Etkileşiminin İncelenmesi
Hassan Mohamed Jimale, Ayşegül Yıldız, Süleyman Emre Kocacan, Mustafa Ayyıldız, Aydın Him

SS49

Ruminasyon ve Dikkat Dağıtma Duygu Düzenleme Stratejilerinin Nöro-Bilişsel Perspektiften İncelenmesi
Serap Aydin, Nevin Solak

SS50

Yapay Zekâ Destekli Dokunsal Görme Sistemi
Ataberk Akyalçın, Mehmet Can Şen, Cem Özgönül, Ethem Gelir

SS51

İyonotropik GABA reseptör blokajının septik ensefalopati üzerine etkileri
Gülten Ateş Uluçay, Elif Özkök, Gül İpek Gündoğan, Şule Tamer

SS52

Peroksizomların Aβ 1-42 Uygulaması ile Oluşturulan İn Vivo Alzheimer Hastalığı Modelindeki Rolü ve Taurinin Etkisi
Nida Aslan Karakelle, Atiye Seda Yar Sağlam, Sibel Dinçer

SS53

Lityumun nöroprotektif aktivitesinde PI3K/Akt ve ERK1/2 yolaklarının rolü
Nilay Ateş, Aysun Çağlayan, Elif Sertel Evren, Mustafa Çağlar Beker, Ertuğrul Kılıç

SS54

Metilen mavisi, hipokampusta uzun dönemli güçlenme ve uzun dönemli depresyon oluşumunda tau fosforilasyonunu etkiler mi?
Nurcan Dursun, Nurbanu Yıldız Demircan, Burak Tan, Cem Süer

SS55

Prenatal dönemde maruz kalınan elektromanyetik alanın davranış ve sinaptik proteinler üzerine etkisi ve çinko desteğinin rolü
Burcu Açıkgöz, Nevin Ersoy, İlkay Aksu, Hüsnü Alper Bağrıyanık, Amaç Kiray, Müge Kiray

SS56

Sıçanlarda farklı şiddetteki akut stresin hipotalamus ve bağırsakta GLP-1, IGF-1 ve MMP2 düzeylerine etkisinin araştırılması
Servet Kızıldağ, Aslı Karakılıç, Güven Güvendi, Başar Koç, Sevim Kandiş, Gamze Balcı Çamsarı, Mehmet Ateş, Nazan Uysal

SS57

Batı Tipi Diyet ve Kısa Zincirli Yağ Asitlerinin Kolon İnflamasyonu Üzerine Etkisi
Mustafa Sevim, Çiğdem Çantalı Öztürk, Elif Yaren Ayvaz, Muhammed Ali Mergen, Merve Ölüç, Eda Ceren Güllü, Merve Temel, Serap Şirvancı, Burak Aksu, Meral Yüksel, Berrak Çağlayan Yeğen, Alper Yıldırım

SS58

P-Kumarik Asit Nötrofil İnfiltrasyonunu ve Endojen Antioksidan Azalmasını Önleyerek Koliti İyileştirmektedir
Özgür Yılmaz, Meltem Kolgazi

SS59

Sıçanlarda böbrek iskemi/reperfüzyon hasarının fizyopatolojisinde asprosinin rolü
Soylem Toksoz, Ayse Gizem Serin, Berrin Ozgur, Isra Sarenkapic, Esra Tosunoglu Akbas, Ozlem Yalcinkaya Yavuz, Nurettin Aydogdu

SS60

Sıçanlarda Deneysel Böbrek İskemi/Reperfüzyon Hasarına Bağlı Olarak Artan Oksidatif Stresi Akut Agomelatin Uygulaması azaltır
Damla Aykora, Dilara Altay Öztürk, Kevser Tanbek, Mehmet Refik Bahar, Suat Tekin, Süleyman Sandal

SS61

Streptozotosin ile indüklenen diyabetik sıçan modelinde Karvedilol’ün diyabetik nefropati üzerine koruyucu etkileri
Mümin Alper Erdoğan, Gürkan Yiğittürk, Oytun Erbaş

SS62

Agomelatin, Fluoksetin ve Sertralinin Aşırı Aktif Mesane Üzerine Etkileri
Tuba Vidin, Zulfikare Isık Solak Gormus

Poster Sunumlar

PS 001-PS156

Abstract Agent Number

Başlık ve Yazarlar

PS001

0126

Düzenli egzersiz, aşırı kiloluluk/obezite ve sedanter yaşam tiyol disülfit homeostazında adaptif değişikliklere yol açmaktadır
Mehmet Göl, Beytullah Özkaya, Caner Yıldırım, Ramazan Bal

PS002

0253

Düzenli egzersiz otonom sinir sistemi aktivitesi ve anaerobik güç arasındaki ilişkiyi etkiler
Yıldırım Kayacan, Yücel Makaracı

PS003

0014

Tüketici egzersizin sıçan kalp kası ve iskelet kasında farklı zaman aralıklarında ortaya çıkardığı hasar belirteçleri
Badegül Sarikaya, Metin Runa, Duygu Dayanır, Lamia Pınar

PS004

0134

Adolesan kadın haltercilerde gelişmiş parmak sıkıştırma kuvveti duyusu
Kenan Erdağı, Melda Pelin Yargıç, Leyla Aydın

PS005

0177

Erkek sıçanlarda istemli egzersizin su tüketimi ve kan basıncı üzerine etkisi
Pınar Tayfur, Burcu Şen, Selma Arzu Vardar

PS006

0041

Akut tüketici egzersizin sıçan sağ ve sol ventrikülünde oksidatif sürece ve PON-1 enzim aktivitesine etkisi
Badegül Sarikaya, Metin Runa, Duygu Dayanır, Yasemin Gündüztepe, Lamia Pınar

PS007

0059

Akut egzersiz yapan sıçanlarda asetaminofenin karaciğer oksidan-antioksidan denge üzerine etkileri
İlkay Aksu, Müge Kiray, Celal Gençoğlu, Ayşegül Taş, Osman Açıkgöz

PS008

0066

Probiyotikler Wistar sıçanlarında egzersize bağlı oksidatif stresi azaltır
Yıldırım Kayacan, Aybike Kola, Hayrullah Yazar, Mehtap Ünlü Söğüt

PS009

0070

Akut Supramaksimal Egzersizin Koku Duyusu Performansına Akut Etkisi
Gizem Düşmez, Cem Şeref Bediz, Adile Öniz, Erkan Günay, Çağdaş Güdücü

PS010

0279

Egzersiz ile Birlikte Omega 3’ün (DHA) Etkinliğinin Deneysel Aşil Tendinopati Oluşturulan Sıçanlarda Araştırılması
Köksal Gündoğdu, Şeymanur Yılmaz Taşçı, Kemal Alp Nalcı, Gülşah Gündoğdu, Kübra Asena Terim Kapakin, Alper Kürşat Demirkaya, Mustafa Gündoğdu, Ahmet Hacımüftüoğlu

PS011

0048

Yaşlı sıçanlarda kurkumin uygulamasının gastroknemius kasında total oksidan ve total antioksidan seviyelere etkisinin araştırılması
Arzu Keskin Aktan, Hilal Karakaş, Aslı Öktem, Kazime Gonca Akbulut

PS012

0096

Sigara Bağımlısında Hipnozun Solunum Fonksiyonu üzerine Etkisi
Füsun Sunar, Ferzin Henareh Chareh

PS013

0204

Kannabinoid tip 2 reseptör aktivasyonu çekal ligasyon puncture ile oluşturulan sepsis modelinde akciğerde inflamasyon ve apoptozu azaltır
Murat Çakır, Suat Tekin, Züleyha Doğanyiğit, Aslı Okan Oflamaz

PS014

0077

Ratlarda zenginleştirilmiş hidrojen salin solüsyonunun iskelet kası iskemi reperfüzyonunda uzak organ (akciğer) hasarı üzerine etkisinin değerlendirilmesi

Şaban Cem Sezen, Abdullah Özer, Hakan Boyunağa, Faruk Metin Çomu, Ayşegül Küçük, Barış Mardin, Başak Koçak, Gürsel Levent Oktar, Mustafa Arslan

PS015

0143

Melatonin, Hormon Replasman Tedavisi ve Egzersizin Menopoz Oluşturulmuş Sıçanlarda Kardiyovasküler Etkileri
Sevil Arabacı Tamer, Tülin Altınoluk, Miray Emran, Seda Korkmaz, Rozerin Göze Yüksel, Zeynep Baykal, Zehra Sena Dur, Hilal Nişva Levent, Mürüvvet Abbak Ural, Meral Yüksel, Özge Çevik, Feriha Ercan, Alper Yıldırım, Berrak Ç. Yeğen

PS016

0172

Diyabetik Sıçanlarda Sistemik Adropin Uygulamasının Kalp Kası Oksidan Ve Antioksidan Düzeyleri Üzerine Etkisi
Fathia Hussien Mohamed, Çiğdem Özer

PS017

0044

Sertralin Uygulanmasının Kalbin Kasılma Gücü Üzerine Etkisinin Araştırılması; In Vitro Model
Esra Fidan, Z. Işık Solak Görmüş

PS018

0219

KOAH Hastalarında Bronkoskopik Hacim Küçültücü Cerrahi Bir İşlem Olan “Coil” İşleminin Hemoreolojik Parametrelere Etkisinin İncelenmesi
Erhan Ugurlu, Emine Kilic Toprak, Nilüfer Yigit, Ozgen Kilic Erkek, Nazli Cetin Beyaz, Hilmiye Pakyurek, Göksel Altınısık Ergur, Melek Bor Kucukatay

PS019

0079

Vardiya Sisteminde Çalışan Sağlık Personelinde Sempato-Vagal Tonüsün Cinsiyete Göre Karşılaştırılması
Pınar Çakan, Sedat Yıldız

PS020

0144

Malign hastalık ya da malign hastalık dışı nedenlerle hastanede yatmakta olan çocukların annelerinde sempato-vagal tonüs
Pınar Çakan, Sedat Yıldız

PS021

0185

Megaloblastik Anemili Erişkin Hastalarda Tedavi İlişkili Erken Dönem Serum Potasyum Değerlerinin İncelenmesi
Egemen Kaya, Volkan Karakuş

PS022

0110

Psoriasis hastalarında bazı TRP kanallarının mRNA ekspresyon seviyeleri
Murat Çakır, Seda Sabah Özcan, Gülhan Gürel

PS023

0262

Diz Osteoartritli Hastalarda Serum İrisin Düzeylerinin Belirlenmesi ve Sağlıklı Bireyler ile Karşılaştırılması
Gülşah Gündoğdu, Fatma Demirkaya Miloğlu, Köksal Gündoğdu, Şeymanur Yi̇lmaz Taşçi̇, Mehmet Emrah Yaman, Yücel Kadi̇oglu

PS024

0295

Deneysel Diz Osteoartrit Oluşturulan ve Oral/Intra-Artiküler Daidzein Verilen Siçan Serumunda Daidzein Seviyesinin HPLC Yöntemi ile Belirlenmesi
Gülşah Gündoğdu, Fatma Demirkaya Miloğlu, Köksal Gündoğdu, Mevlüt Albayrak, Şeymanur Yılmaz Taşcı, Meltem Çetin, Tuba Demirci

PS025

0301

Şiga-Toksinin Bazı Sıçan Kan Enzimleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Kübra Çavuşoğlu, Fikret Çelebi, Murat Şentürk, Emin Şengül, Volkan Gelen, Mustafa Çelik, Ali Çınar

PS026

0094

Cystein-S-Sulfat Uygulanan HT-22 Hipokampüs Hücre Dizisinde Total Glutatyon Seviyelerindeki Değişikliklerin İncelenmesi
Volkan Tekin, Fatih Altıntaş, Burak Oymak, Egem Burcu Tuzcu, Melek Tunç Ata, Levent Elmas, Vural Küçükatay

PS027

0210

Deinoksantinin meme kanseri hücrelerinin tamoksifene olan duyarlılığı üzerine etkisi
Betül Çiçek, Mehmet Kuzucu, Ahmet Hacımüftüoğlu, Mostafa Abd El Aty, Mustafa Gül

PS028

0221

Hekza Sübstitüe Yeni Organofosfazen Bileşiklerinin In Vitro Sitotoksisite ve Genotoksisite Özellikleri
Hacer Doğan, Mehmet Refik Bahar, Eray Çalışkan, Kenan Koran, Suat Tekin, Süleyman Sandal, Ahmet Orhan Görgülü

PS029

0223

Amino Asit Sübstitüe Yeni Sinamik Asit Bileşiklerinin Sitotoksik Özellikleri
Eray Çalışkan, Dilara Altay Öztürk, Suat Tekin, Kenan Koran, Ahmet Orhan Görgülü, Ahmet Çetin

PS030

0168

Bir karotenoid olan Kapsantin'in insan prostat kanseri hücre hatları üzerine sitotoksik etkisi
Ersen Eraslan, Yavuz Erden

PS031

0013

D-limonen bakımından zengin Citrus grandis uçucu yağının, HCT116 kolon kanseri hücre hattında proliferasyona olan etkisi
Gülşah Beyza Ertosun, Türkan Sarıoğlu, Hande Yapışlar

PS032

0131

Peptit Sübstitüe Yeni Siklotrifosfazen Bileşiğinin Sitotoksik Özellikleri
Kenan Koran, Suat Tekin, Eray Çalışkan, İrfan Çapan, Süleyman Sandal, Ahmet Orhan Görgülü

PS033

0098

Sisplatin ve CoS Nanopartiküllerinin Nöroblastom Hücreleri Üzerine Antiproliferatif Etkileri
Muhammed Sait Ertuğrul, Özge Balpınar Nalcı, Hayrunnisa Nadaroğlu, Azize Alaylı Güngör, Ahmet Hacımüftüoğlu

PS034

0103

Nöroblastoma Hücre Canlılığı Üzerine CDS Nanopartiküllerin Etkisi

Yeşim Yeni, Sait Ertuğrul, Hayrunnisa Nadaroğlu, Hayrunnisa Nadaroğlu, Azize Alaylı Güngör, Azize Alaylı Güngör, Ahmet Hacımüftüoğlu

PS035

0194

Bitki Ekstrakti Kullanılarak Hazırlanan CeS Nanopartiklerin Yeşil Sentezi Ve Nöroblastoma Hücreleri Üzerine Etkisi
Sıdıka Genç, Yeşim Yeni, Hayrunnisa Nadaroğlu, Azize Alaylı, Ahmet Hacımüftüoğlu

PS036

0257

Umbelliferon'un Glutamat Eksitotoksisitesi Üzerine Nöroprotektif Etkileri: Hücre Kültürü Çalışması
Alper Kürşat Demirkaya, Gülşah Gündoğdu, Kemal Alp Nalcı, Şeymanur Yılmaz Taşcı, Songül Karakaya, Ahmet Hacımüftüoğlu

PS037

0086

Kanser Fizyolojisinde Kalsiyum Kanal Blokerlerinin Rolü
Fatma Yeşilyurt, Ali Taghizadehghalehjough, Ahmet Hacımüftüoğlu

PS038

0104

Momordika ve Melatonin Kombinasyonunun Prostat Kanseri Pc-3 Hücre Hattı Üzerindeki Antitümör Etkisi
Yeşim Yeni, Ali Taghizadehghalehjoughi, Sıdıka Genç, Ahmet Hacımüftüoğlu, Zeynep Çakır

PS039

0165

Piknogenol ve melatonin kombinasyonu, platin bazlı anti-kanser ilacı ile karşılaştırıldığında tümör hücrelerinin canlılığını azaltır mı?
Sıdıka Genç, Ali Taghizadehghalehjoughi, Yesim Yeni, Ahmet Hacimuftuoglu, Zeynep Çakır

PS040

0173

Bromelain karbonik anhidraz ve bazı antioksidan enzim aktivitelerini etkileyerek glioblastoma multiforme hücrelerini temozolomidin sitotoksik etkisine duyarlı hale getirir
Betül Çiçek, Mustafa Gül, Ali Taghizadehghalehjoughi, Ufuk Okkay, Uğur Durmuş, Irmak Ferah Okkay, Fatma Yeşilyurt, Mostafa Abd El Aty, Ahmet Hacımüftüoğlu

PS041

0213

Laminaria japonicanın fibroblast hücre hattında DMSO ile oluşturulan toksisiteyi azaltması: Migrasyon ve Sitotoksisite testi
Laminaria japonica decrease toxicity induced by DMSO on fibroblast cell line: Migration and cytotoxicity test
Ali Taghizadehghalehjoughi, Ayşegül Yılmaz, Ahmet Hacımüftüoğlu

PS042

0217

Aloe Barbadensis Miller bitkisinin fibroblast hücrelerinde göçü ve aktivite özelliklerini artırması: DMSO toksisite modeli
Ayşegül Yılmaz, Ali Taghizadehghalehjoughi, Ahmet Hacımüftüoğlu

PS043

0291

Resveratrolün Penisilinle Oluşturulan Epileptiform Aktiviteye Etkisinde Nöronal Nitrik Oksit Sentaz İnhibisyonunun Rolü
Mohamed Hassan Mohamud, Süleyman Emre Kocacan, Mustafa Ayyıldız, Erdal Ağar

PS044

0293

Resveratrolün Penisilinle Oluşturulan Epileptiform Aktiviteye Etkisinde İndüklenebilir Nitrik Oksit Sentaz İnhibisyonunun Rolü
Mohamed Hassan Mohamud, Süleyman Emre Kocacan, Mustafa Ayyıldız, Erdal Ağar

PS045

0294

NAN-190 ve Vilazodon Etkileşiminin Penisilinle Oluşturulan Epileptiform Aktiviteye Etkisi
Hülya Hökelek, Süleyman Emre Kocacan, Mustafa Ayyıldız, Erdal Ağar

PS046

0251

Sıçanlarda Oluşturulan Deneysel Tutuşma Modelinde Trans-Sinnamaldehitin Etkilerinin Araştırılması
Caner Günaydın, Gökhan Arslan, S. Sırrı Bilge

PS047

0255

Sıçanlarda Pentlenetetrazol Tutuşma Modelinde Hemopressinin Epileptiform Aktivite Üzerine Etkisi
Ali Zaher Kamel Al Kaleel, Hatice Aygün, Lubna Adil Kamil Kamil, Yonca Kabak, Sinem Beyazkılınç İnal, Mustafa Ayyıldız, Aydın Him, Erdal Ağar

PS048

0116

Ginkgo biloba Özütü EGb 761’in WAG/Rij Sıçan Kortikal Nöron Kültüründe Hücre İçi Kalsiyum Seviyesi ve Uyarılabilirliğe Etkisi
Metehan Akça, Gülsena Baydaş, Sadık Bay, Neşe Altuncu, Gürkan Öztürk, Mehmet Yıldırım

PS049

0268

Sicanlarda Pentlenetetrazol Tutuşma Modelinde CB1 Reseptor Agonist ve Antagonistinin Epileptiform Aktivite Uzerine Etkisi
Ali Zaher Kamel Al Kaleel, Hatice Aygün, Lubna Adil Kamil Kamil, Yonca Kabak, Sinem Beyazkilinç İnal, Mustafa Ayyıldız, Aydın Him, Erdal Ağar

PS050

0280

Genetik Absans Epilepsili (WAG\Rij) Sıçan Modelinde Izofloran ve Ketamin/Ksilazinin Epileptiform Aktivite Üzerine Etkisi
Lubna Adil Kamil Algailani, Ali Zaher Kamel Al Kaleel, Gökhan Arslan, Mustafa Ayyıldız, Erdal Ağar

PS051

0281

Kloral Hidrat ve Üretanın WAG\Rij Sıçanlardaki Epileptiform Aktiviteye Etkisi
Lubna Adil Kamil Algailani, Ali Zaher Kamel Al Kaleel, Gökhan Arslan, Mustafa Ayyıldız, Erdal Ağar

PS052

0128

Farklı Anatomik Bölge Tayini ile Sıçanlarda Oluşturulan Kupa Terapisi Modelinin Epileptik Nöbetler Üzerine Koruyucu Etkisi
Ayhan Çetinkaya, Esra Fidan, Selim Göksu, Bihter Gökçe Bozat, Şerif Demir

PS053

0150

WAG/Rij Sıçanlarda Görülen Epileptik Aktivite Üzerine Kanabinoidlerin Etkisi ve Bu Etkide Pürinerjik P2X7 Reseptörünün Rolü
Elif Şen, Hatice Aygün, Gökhan Arslan, Bahattin Avcı, Mustafa Ayyıldız, Erdal Ağar

PS054

0227

P2X7 Reseptörleri ve Memantinin WAG / Rij Sıçanlarda Görülen Epileptik Aktivite Üzerine Elektrofizyolojik ve Biyokimyasal Etkisi ve Etkileşimi
Elif Şen, Hatice Aygün, Gökhan Arslan, Bahattin Avcı, Mustafa Ayyıldız, Erdal Ağar

PS055

0127

Penisilin-G ile Deneysel Epilepsi Oluşturulmuş Sıçanlarda Minoksidil’ in Etkisinin Elektrofizyolojik Değerlendirilmesi
Ayhan Çetinkaya, Serhat Gökdaş, Hayriye Orallar, Tülin Fırat, Çağrı Çamsarı, Esra Fidan

PS056

0207

Santral Yolla Uygulanan Nöropeptid S'nin Epileptik Nöbetler, Anksiyete ve Öğrenme ve Bellek Üzerine Etkileri; Cinsiyetin Rolü
Sümeyye Çilingir, Selin Bayburt, Deniz Genç, Samed Özer, Güldal Güleç Süyen

PS057

0027

Nikotin Tercih Eden Sıçan Soylarında Nikotin Yoksunluğunun Sukroz Tercihine Etkisi
Meliha Öztürk, Aylin Zinde, Merve Bayoğlu, Lütfiye Kanıt, Burcu Balkan, Oğuz Gözen, Ersin Oğuz Koylu, Ayşegül Keser

PS058

0042

Radyofrekans Elektromanyetik Alanlara Prenatal Maruziyetin Sıçan Hipokampüsüne Etkisi: Nesil Çalışması
Fazile Cantürk Tan, Burak Tan, Yasin Karamazı, Süleyman Daşdağ, Arzu Hanım Yay

PS059

0061

Sıçanlarda pentilentetrazol ile oluşturulmuş epilepsi modelinde alfa adrenerjik ve adenozin reseptörlerin epilepsi mekanizmaları üzerine etkilerinin araştırılması
Arzuhan Çeti̇ndağ Çi̇ltaş, Ercan Özdemi̇r, Erkan Gümüş, Ahmet Şevki̇ Taşki̇ran, Handan Güneş

PS060

0075

Titreşme Birleşme Eşiğinin Ölçümünde Yeni Bir Yöntem: Arduino ile Titreşme Birleşme Eşiğinin Tespiti
Muhammed Yasin Boz, Doğukan Koçyiğit, Mehmet Can Şen, Cem Özgönül, Ethem Gelir

PS061

0099

Valproik Asit ile Otizm Modeli Oluşturulan Sıçanlarda Empati Benzeri Davranışın Değerlendirilmesi
Süeda Tunçak, Bülent Gören, Tayfun Uzbay, Pınar Öz

PS062

0119

Sıçanlarda tekrarlayan asetaminofen kullanımının hipokampus, prefrontal korteks ve karaciğerde IGF-1 ve MMP-2 düzeylerine etkisinin araştırılması
Aslı Karakılıç, Servet Kızıldağ, Zeynep Yüce, Yasemin Seval Çelik, Sevim Kandiş, Hemdem Rodi Bozan, Başar Koç, Güven Güvendi, Mehmet Ateş, Sevinç İnan, Nazan Uysal

PS063

0214

GDNF’nin Beyin Felci Sonrası İyileşme Sürecinde Nörovasküler Yapılar Üzerine Etkisi
Merve Beker, Mustafa Çağlar Beker, Ahmet Burak Çağlayan, Gamze Torun Köse, Ertuğrul Kılıç

PS064

0231

Polifenollerin nöronal rotenon toksisitesindeki koruyucu etkileri ve apoptozis
Betül Genç, Özlem Yi̇lmaz, Mümin Alper Erdoğan

PS065

0270

Septik sıçanlarda metil-beta-siklodekstrin ve myriosin'in kan-beyin bariyeri bütünlüğüne etkileri
Uğur Akcan, Müge Atış, Deniz Sarıkaya, Canan Uğur Yılmaz, Nurcan Orhan, Tuğba Kotil, Nadir Arıcan, Bülent Ahıshalı, Mehmet Kaya

PS066

0271

Lityum’un uzun dönem spinal kord hasarı sonrası etkilerinin araştırılması
Zeynep Balçıkanlı, İrem Çulha Taşkın, Arman Dalay, Ahmet Burak Çağlayan, Ertuğrul Kılıç

PS067

0277

Oksitosinin kolorektal distansiyonla indüklenen viseral ağrıdaki antinosiseptif etkisinde opioid reseptörlerin rolü
Fırat Ayçık, Isa Yeşilyurt, Ayhan Bozkurt

PS068

0283

Sıçanlarda Kolorektal Distansiyon ile İndüklenen Viseral Ağrı Modelinde Nikotinin Antinosiseptif Etkisinde Opioiderjik ve Nikotinerjik Sistemin Rolünün Araştırılması
Hakan Balcı, Özge Darakcı, Bahar Akyüz, Ayhan Bozkurt

PS069

0025

6-OHDA Parkinson Modeli Sıçanlarda Substansiya Nigra Pars Retikülataya Uygulanan Derin Beyin Stimülasyonunun Serebellum Üzerine Etkileri
Eylem Turgut, Hande Parlak, Asiye Kübra Göksu, Gamze Tanrıöver, Levent Sarıkçıoğlu, Aysel Ağar

PS070

0249

Sıçanlarda Rotenon ile indüklenen Parkinson modelinde agmatinin olası etki mekanizması
Caner Günaydın, S. Sırrı Bilge, Mehmet Emin Önger, Ayhan Bozkurt, Bahattin Avcı

PS071

0188

Serebral palsi modeli oluşturulmuş yenidoğan sıçanlarda nöropeptit W’nin nöroprotektif etkileri
Türkan Koyuncuoğlu, Betül Esra İpek, Ekin Kuntsal Dertsiz, Dilek Akakın, Meral Yüksel, Berrak Ç. Yeğen

PS072

0057

Santral Nöropeptid-S’in Farelerde MPTP ile İndüklenen Davranışsal Değişikliklere Etkisi
Ayşe Özkan, Mehmet Bülbül, Osman Sinen, Narin Derin, Güven Akçay, Mutay Aydın Aslan, Aysel Ağar

PS073

0058

Nöropeptid-S’in Deneysel Parkinson Modelinde Kognitif Fonksiyonlar Üzerine Nöroprotektif Etkisi
Osman Sinen, Mehmet Bülbül, Ayşe Özkan, Narin Derin, Güven Akçay, Hande Parlak, Mutay Aydın Aslan, Aysel Ağar

PS074

0085

Deneysel Alzheimer Hastalığı Modeli Oluşturulan Çok Yaşlı Sıçanlarda Taurinin Öğrenme, Bellek ve Anksiyete Üzerine Etkisi
Nida Aslan Karakelle, Atiye Seda Yar Sağlam, Sibel Dinçer

PS075

0171

Deneysel Alzheimer Hastalığı Modeli Oluşturulan Yaşlı Sıçanlarda Taurin Ön Takviyesinin Karaciğer Dokusunda Oksidatif Stres Üzerine Etkisi
Esra Tekin, Nida Aslan Karakelle, Sibel Dinçer

PS076

0178

Ginkgo biloba Bileşenlerinin WAG/Rij Sıçanlarda Lokomotor Aktiviteye Etkisi
Öznur Gedikli, Mehmet Yıldırım

PS077

0111

Multiple skleroz hastalarında TRPV1, TRPV2, TRPV3, TRPV4, TRPM2, TRPM4, TRPM7, TRPA1 ve TRPC6 kanallarının mRNA ekspresyon seviyeleri
Murat Çakır, Seda Sabah Özcan, Hikmet Saçmacı

PS078

0102

Compound-48/80 ile tetiklenen kalsitonin gen-ilişkili peptit salınımı ve dural mast hücre degranülasyonuna timokinon'un etkisi
Erkan Kılınç, Fatma Töre

PS079

0132

Yaşlanmada beynin farklı bölgelerinde oksidatif stres ve sirtuin2 değişiklikleri: Melatoninin koruyucu etkisi
Kazime Gonca Akbulut, Arzu Keskin Aktan, Samira Abdi Abgarmi, Hakan Akbulut

PS080

0186

Önceden egzersiz yapmış olmanın sıçanlarda epileptik nöbete bağlı beyinde ve iskelet kasında oluşan oksidan hasarı hafifletici etkisi
Sevil Arabaci Tamer, Hilal Nisva Levent, Ozlem Tugce Cilingir Kaya, Meral Yuksel, Alper Yildirim, Berrak Caglayan Yegen

PS081

0263

Glutamat Eksitotoksisitesi Oluşturulan Primer Kortikal Nöron Kültürlerinde Suberosinin Nöroprotektif Etkileri
Gülşah Gündoğdu, Şeymanur Yılmaz Taşçı, Kemal Alp Nalcı, Songül Karakaya, Fatma Demirkaya Miloglu, Ahmet Hacımüftüoğlu

PS082

0288

Sıçanlarda Siyatik Sinir Hasar Modelinde Capparis Sinosa L
Özlem Kutlu İshakoğlu, Okan Tutuk, Hatice Doğan, Enver Ahmet Demir, İlke Evrim Seçinti, Mikail Kara, İbrahim Kahraman, Muhyittin Temiz, Cemil Tümer

PS083

0009

MK-801 Uygulanan Balb/c Farelerde Akut Gabapentinin Açık Alan Testi Davranışları Üzerine Etkisi
Meltem Dönmez Kutlu, İbrahim Çevik, Kübra Akıllıoğlu

PS084

0088

Bisfenol A (BPA), bir omurgasız modeli olan Eisenia fetida'da anksiyete benzeri davranışlara yol açmıştır
Hasan Çalışkan, Gözde Karabulut

PS085

0198

Di (2-etilheksil) Fİtalat (DEHP) Eisenia fetida'da anksiyete benzeri davranışları tetikledi
Hasan Çalışkan, Gözde Karabulut

PS086

0199

Böbrek nakli hastalarında depresyon ve anksiyete düzeyleri
Hasan Çalışkan, Gözde Karabulut, Ahmet Ergün, Nurevşan Dolak, Mücahit Ali Peltek, Kübra Okur, Fatmanur Okur, Furkan Aruk, Emine Akkuş, Osman Asutay, Fatih Bayrakçoğlu, Muhammet Emin Ceylan

PS087

0089

Rho/Rho-kinaz'ın Fasudil ile İnhibe Edilmesinin Hipokampal UDG Cevaplarına Etkisi
Hatice Saray, Nurcan Dursun, Cem Süer, Burak Tan

PS088

0184

Görsel Çoklu Bas ve Basma Ödevlerinin Olaya İlişkin Potansiyel Bileşenleri Üzerine Etkileri

Leyla Şahin, Ayşe Nur Balli, Kübra Yılmaz, Kahraman Kıral, Tolgay Ergenoğlu

PS089

0272

GLP-1 reseptör agonistinin REM uyku yoksunluğu yapılan sıçanlarda hipokampal aracılı öğrenme ve hafıza üzerine etkisi
İnci Turan, Hale Sayan Özaçmak, Meryem Ergenç, Veysel Haktan Özaçmak, Taner Bayraktaroğlu

PS090

0284

Yeni Nesne Tanıma Testinde İdeal Nesne Boyutunun Belirlenmesi
Büşra Kasırga, Enver Ahmet Demi̇r, Hatice Doğan, Okan Tutuk, Cemil Tümer

PS091

0133

Kuvvet antrenmanı sonrası adolesanlarda bilişsel işlevlerde bozulma
Melda Pelin Yargıç, Leyla Aydın, Kenan Erdağı, Erhan Kızıltan

PS092

0163

Müziğin öznel zaman algısı üzerine etkisi
Tuğba Kızıl Gül, Gülnur Öztürk, Oktay Kaya, Burcu Şen, Gülsün Memi, Levent Öztürk

PS093

0090

Biceps Brachii Kası’nın Egzersiz ve Dinlenim Durumlarındaki Oksijenizasyonu ve Oksijenizasyondaki Farklılıkların Çok Kanallı fNIRS ile Değerlendirilmesi
Ebru Coşkun, Kübra Soğukkanlı Kadak, Fikret Aysal, Lütfü Hanoğlu

PS094

0005

Psiko-Fizyolojik Duruma Bağlı Nöro-Kortikal Aktivite Değişimleri
Serap Aydin

PS095

0047

Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubu İle Beslenmenin Hipokampal Düzeyde Sinaptik Plastisitenin İki Formu Üzerine Etkisi
Fatma Hançer Çelik, Yeliz Taşçı, Aslıhan Temeltaş, Cem Süer

PS096

0100

Metaplastisitede Metilen Blue’nun Dentat Girus İçerisine İnfüzyonunun Etkisi
Nurbanu Yıldız, Nurcan Dursun, Burak Tan, Cem Süer

PS097

0123

Horlaması Olan Bireylerin Ses Kayıtlarının Fizyolojik Özelliklerinin Bilgisayar Ortamında İncelenerek Uykuda Solunum Bozukluğu Tanısının Konmasını Kolaylaştıran Yeni Bir Yöntem. Evinizde Uykuda Solunum Bozukluğunu Tanıyan Yeni Bir Ürün
Murat Kayabekir, Mete Yağanoğlu, Cemal Köse

PS098

0137

Yaşlı hipertiroidili sıçanlarda düşük frekanslı uyarı ile indüklenen uzun dönemli güçlenmede nitrik oksit sentazın muhtemel rolü
Burak Tan, Cem Süer, Bilal Koşar, Nurcan Dursun

PS099

0201

Nesfatin-1’in deneysel epilepsi modelinde oksidatif stres parametreleri üzerine etkisi
Seval Keloğlan, Burak Yazgan, Fatma Banu Şen, Süleyman Emre Kocacan, Mustafa Ayyıldız, Erdal Ağar

PS100

0202

Ginkgo biloba’nın Sıçanlarda Pikrotoksin ile İndüklenen Epileptiform Aktivite Üzerine Etkileri
Esra Öztürk, Mehmet Yıldırım

PS101

0073

Uzun Dönemli Baskılanmada Lityum Karbonatın Dentat Girus İçerisine İnfüzyonunun Etkisi
Özlem Barutçu, Nurcan Dursun, Cem Süer

PS102

0117

Stroop Testinde Ödev İhmalinin Olaya İlişkin Potansiyeller ile Araştırılması
Mehmet Ergen, Gizem Dokuzlu, Aslı Aydın, Belkıs Boydağ, İrem Alara Uğtur

PS103

0147

Uzun Dönemli Güçlenmenin Metaplastisitesi Üzerine İn Vivo Kısa Süreli Lityum Karbonatın Etkisi
Bilal Koşar, Cem Süer, Nurcan Dursun, Sümeyra Delibaş

PS104

0242

Penisilinle Oluşturulan Epileptiform Aktiviteye Tadalafil’in Etkisi

Emre Soner Tiryaki, Gökhan Arslan, Mustafa Ayyıldız, Erdal Ağar

PS105

0252

5-Hydroxytryptophanın Penisilinle Oluşturulan Epileptiform Aktiviteye Etkisi ve Bu Etkide 5-HT1A Serotonin Reseptörünün Rolü
Hülya Hökelek, Süleyman Emre Kocacan, Mustafa Ayyıldız, Erdal Ağar

PS106

0060

Deneysel Hipertiroidi Oluşturulan Sıçanlarda Melatonin Uygulamasının Torasik Aortun Vasomotor Aktiviteleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Hilal Üstündağ, Mustafa Gül

PS107

0074

İnsan saçında kortizol ölçümünün optimizasyonu
Tuğçe Atçalı, Cihat Uçar, Sedat Yıldız

PS108

0138

Obez erkek bireylerde D vitamini ile bazal metabolik hız, vücut kompozisyonu ve lipid profili arasındaki ilişki
Hilal Adil, Burcu Çaykara, Güler Öztürk, Hacer Hicran Mutlu, Mehmet Sargın

PS109

0161

Deneysel obezite modeli oluşturulan sıçanlara intraserebroventriküler MOTS-c infüzyonu periferal uncoupling proteinleri artırır
Suat Tekin, Ebru Etem Önalan, Süleyman Sandal

PS110

0187

Sistemik Adropin Uygulamasının Diyabetik Sıçan Karaciğer Dokusunda Oksidadif Stres Üzerine Etkisi
Duygu Tozcu, Çiğdem Özer, Fathıa Hussien Mohamed Mohamed, Hulusi Yeşil

PS111

0232

Yaşlı Sıçanlarda Ilımlı Yüzme Egzersizinin Metabolik Etkisi
Ülker Tunca, Mustafa Saygın, Özlem Özmen, Nurhan Gümral

PS112

0274

Tip 2 Diyabetes Mellitus’ lu Hastalarda HbA1c Düzeyi ile 25 Hidroksivitamin D ve B12 Vitamini Arasındaki İlişkisinin Değerlendirilmesi
Arzu Şahin, Cevdet Duran

PS113

0298

Perinatal Ve Erişkin Dönemde Maruz Kalınan Yüksek Yağlı Diyetin Otonomik Çıkışa Etkisi
Onur Bayramoğlu, Mehmet Bülbül

PS114

0067

Ghrelin’in septik sıçanların beyin dokusunda enerji metabolizmasına etkisi
Hatice Yorulmaz, Gülten Ateş Uluçay, Elif Özkök, Abdullah Aksu, Nuray Balkıs, Şule Tamer

PS115

0107

Deneysel Hipertiroidi Oluşturulan Sıçanların Böbrek Dokusunda İn Vivo Melatonin Uygulamasının Tiroid Hormon Seviyeleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
Esra Şentürk, Hilal Üstündağ, Mustafa Gül, Fikret Çelebi

PS116

0113

Fruktoz ile Oluşturulan Metabolik Sendromun Uzaysal Öğrenme ve Bellek Testleri Üzerine Etkisi
Dilek Sayın, Fatih Altıntaş, Vural Küçükatay

PS117

0152

Hipertiroidili Sıçanların Karaciğer Dokularında Asetilkolinesteraz Enzim Aktivitesinin Belirlenmesi
Betul Cicek, Fikret Çelebi, Mustafa Gül, Murat Şentürk, Hilal Üstündağ, Esra Şentürk

PS118

0156

Yaşlanma Sürecinde Pankreas Dokusunda Oksidatif ve Histolojik Değişiklikler
Saide MuratoğluSaide Muratoğlu, Arzu Keskin Aktan, Arzu Keskin Aktan, Özen Saadet Akarca Dizakar, Suna Ömeroğlu, Gonca Kazime Akbulut

PS119

0225

Sıçanlarda İntraserebroventriküler Salusin-β İnfüzyonun GnRH Seviyesi Üzerindeki Etkileri
İlker Demir, Suat Tekin, Süleyman Sandal

PS120

0278

Tip 2 Diyabette Melatonin ve Luzindol Kullanımının Böbrek ve Karaciğer Dokularında İnflamatuvar Sitokinlere Etkisinin Araştırılması
Hande Yapışlar, Ebru Hacıosmanoğlu, Türkan Sarıoğlu

PS121

0286

Tip 2 Diabetes Mellituslu Bireylerde Beden Kütle İndeksi ve Bel Boy Oranı Sınıflandırmasına Göre Apelin Hormon Düzeyinin Araştırılması
Duygu Egeli Açık, Hatice Doğan, Okan Tutuk, Murat Açık, Enver Ahmet Demir, Müge Özsan Yılmaz, Cemil Tümer

PS122

0287

Visseral Adipoz İndeksi ve SIRT1 Gen Ekspresyonunun Tip 2 Diabetes Mellitus ile İlişkisi
Duygu Egeli Açık, Okan Tutuk, Hatice Doğan, Murat Açık, Enver Ahmet Demir, Müge Özsan Yılmaz, Cemil Tümer

PS123

0289

Streptozosin ile İndüklenen Diyabetik Ratlarda Yara İyileşmesi Üzerine Borfenilalanin ve Çinko İçeren Nanoemülsiyon Formülasyonlarının Etkinliklerinin Histopatolojik Olarak Değerlendirilmesi
Gülşah Gündoğdu, Köksal Gündoğdu, Kemal Alp Nalcı, Tuba Demirci, Afife Büşra Uğur, Fatma Demirkaya Miloğlu, Ahmet Hacımüftüoğlu, Meltem Çetin

PS124

0296

Melatonin Uygulanan Sıçanların Kalp Dokularında Glutatyon Redüktaz Enzim Aktivitesinin Belirlenmesi

Betul Cicek, Esra Şentürk, Mustafa Gül, Fikret Çelebi, Hilal Üstündağ, Murat Şentürk

PS125

0162

Karaciğer İskemi Reperfüzyona Bağlı Bağırsak Doku Hasarına Coriandrum Sativumun Etkisi
Gizem Söyler, Pelin Toros, Aysel Kükner, Filiz Meriçli, Selin Işık

PS126

0285

TNBS ile İndüklenen Kolit Modelinde Dokosaheksaenoik Asit (DHA)’nın İnflamatuvar Yanıttaki Rolünün Araştırılması
Leman Arslan, Sümeyye Çilingir, Meltem Kolgazi, Merve Açıkel Elmas, Serap Arbak, Hande Yapışlar

PS127

0037

Karaciğer iskemi reperfüzyon hasarına Coriandrum sativumun etkisi
Aysel Kükner, Gizem Söyler, Pelin Toros, Filiz Meriçli, Sevinç Ege, Selin Işık, Oğuzhan Edebul

PS128

0180

Neuropeptide W’nin sıçanlarda sepsis ile indüklenen hepatorenal hasara karşı koruyucu etkileri
Ali Emre Atıcı, Sevil Arabacı Tamer, Hilal Nişva Levent, Feriha Ercan, Berrak Ç. Yeğen

PS129

0181

Nöropeptit-W’nin Sıçanlarda Strese Bağlı Oluşan Mide Ülserinde Koruyucu Etkileri
Sevil Arabacı Tamer, Selin Akbulut, Dilek Akakın, Berrak Ç. Yeğen

PS130

0051

Gebe Olmayan Ratlardan İzole Edilen Uterus Kontraksiyonları Üzerine Civanperçemi (achillea millefolium) Ekstraktlarının Etkisi
Faik Özdengül

PS131

0211

Oosit İn Vitro Maturasyonunda PACAP (Pituitary Adenylate Cyclase Activating Polypeptide) Ve Reseptörlerinin Etkisi
Merve Temel, Tuna Önal, Müge Bi̇lgi̇n, Mustafa Öztatli̇ci̇, Seda Hafize Vatansever, Sevinç İnan, Kemal Mahmut Özbilgin

PS132

0157

Salermide Uygulamasının Genç ve Yaşlı Testis Dokusuna Etkisi
Saide MuratoğluSaide Muratoğlu, Arzu Keskin Aktan, Arzu Keskin Aktan, Özen Saadet Akarca Dizakar, Suna Ömeroğlu, Gonca Kazime Akbulut

PS133

0192

Sistemik Adropin Uygulamasının Diyabetik Sıçan Testis Dokusunda MDA ve GSH Düzeylerine Etkisi
Ahmet Hulusi Yeşil, Çiğdem Özer, Fathia Hussien Mohamed

PS134

0195

Sıçanlarda Üreme OrganıHasarına Bağlı Syringic Asidin Etkinliği
Ayhan Tanyeli, Emsal Pınar Topdaği̇ Yi̇lmaz, Fazile Nur Eki̇nci̇ Akdemi̇r, Ersen Eraslan, Mustafa Can Güler

PS135

0196

Gentisik asidin sıçanlarda over dokusunun torsiyon detorsiyon modelinde terapötik etkinliği
Ayhan Tanyeli, Emsal Pınar Topdaği̇ Yi̇lmaz, Fazile Nur Eki̇nci̇ Akdemi̇r, Ersen Eraslan, Mustafa Can Güler

PS136

0243

Prenatal ve postnatal dönemlerde maruz kalınan Elektromanyetik Alan’ın sıçanlarda ovaryum dokusu üzerine etkileri
Burcu Açıkgöz, Nevin Ersoy, İlkay Aksu, Amaç Kiray, Hüsnü Alper Bağrıyanık, Müge Kiray

PS137

0233

Deneysel Böbrek İskemi/Reperfüzyon Hasarının Fizyopatolojisinde İrisin ve Adropinin Rolünün Araştırılması
Nurettin Aydogdu, Muhammed Ali Aydın, Nihayet Kandemir, Neşe Ulusoy, Ece Onay Ozgur, Betul Calisgan

PS138

0145

Yaşlanmada Salermide Uygulamasının Böbrek Dokusunda Oksidatif Stres Üzerine Etkisi

PS139

0182

Deneysel Miyoglobinürik Akut Böbrek Hasarında Oksitosinin Etkilerinin Araştırılması
Hatice Ozata, Nurettin Aydogdu, Ebru Tastekin, Nihayet Kandemir, Muhammed Ali Aydın, Esra Tosunoglu Akbas

PS140

0222

Sıçan Böbrek Dokusuna Metotreksatın Toksik Etkileri ve Agomelatinin Koruyucu Rolü
Nurhan Gümral, Özlem Özmen

PS141

0108

Gebelerde Serum Glutatyon Redüktaz Enzim Düzeyinin Belirlenmesi
Esra Şentürk, Gülpınar Aslan, Murat Şentürk, Metin Yıldız

PS142

0300

Karbonik Anhidraz I İzoenzimi üzerinde Bazı Urasil Türevlerinin in vitro ve in siliko Etkilerinin Belirlenmesi
Kübra Çavuşoğlu, Murat Şentürk, Serdar Durdağı

PS143

0087

Eksenatidin Dental Pulpa Mezenkimal Kök Hücrelerin Adipojenik Farklılaştırılması Üzerine Etkisi
Egemen Kaya

PS144

0260

Monosodyum İyodoasetat ile Deneysel Diz Osteoartrit Oluşturulan Sıçanlarda Borik Asidin Anti-Enflamatuvar Etkisinin Araştırılması
Gülşah Gündoğdu, Köksal Gündoğdu, Şeymanur Yılmaz Taşçı, Fatma Demirkaya Miloğlu

PS145

0215

Dermatozlu hastalarda kaşıntı ve yaşam kalitesini incelmeye yönelik korelasyonel bir çalışma
Hasan Çalışkan, Gözde Karabulut, Ahmet Ergün, Koray Hamza Cihan, Deniz Demirtaş, Atakan Şafak Tan, Ashraf Mohammad Saeed, Engin Baybaş, Samet Şahin, Osama Jamal Saleh Alsobai, İncilay Kalay, İrem Kar

PS146

0244

Lomber disk hastalarında yürüme analizinin tanısal değeri
Emre Delen, Gülnur Öztürk, Menekşe Karahan, Enis Uluçam, Levent Öztürk

PS147

0282

Lipopolisakkarit Uygulanan Sıçanlarda Kurkumin ve Rutin Lokomotor Aktiviteyi Nasıl Etkiler?
Cemil Tümer, Hatice Doğan, Okan Tutuk, Enver Ahmet Demir

PS148

0299

Bazı Doğan Fenolik Maddelerin Sığır Karaciğer Karbonik Anhidraz 5A Enzimi Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Murat Şentürk, Erdoğan Oğur

PS149

0064

Direkt ve indirekt ışık refleksinin Arduino Uno aracılı robotik modellemesi
Asli Şan Dağli Gül

PS150

0237

Amfi Derslerini Yeniden Düşünmek: Bu şekilde, nereye kadar?
Selçuk Akturan, Mustafa Sevim, Can Erzik, Berrak Çağlayan Yeğen, Mehmet Ali Gülpınar

PS151

0002

Uluslararası Öğrencilerde Yaşam Kalitesi; Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği
Mustafa Saygın, Ömer Soyyılmaz, Xiakela Memtimin, Alya Alanesi, Ülker Tunca, Arzu Yalçın

PS152

0248

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Koku-Uyku İlişkisinin Araştırılması
Arzu Yalçın, Ülker Tunca, Mustafa Saygın, Önder Öztürk

PS153

0176

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Gıda Katkı Maddeleri ve Sağlık Üzerine Etkileri Hakkında Farkındalıklarının Araştırılması
Mustafa Saygın, Ülker Tunca, Arzu Yalçın, Rahime Rana Saygın, Fatma Sultan Köse

PS154

0254

Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Uyku Kalitesi İlişkisi
Arzu Yalçın, Ülker Tunca, Mustafa Saygın, Saadettin Çalışkan

PS155

0258

Tıp Fakültesi Pre-klinik Dönem Öğrencilerinde Yorgunluk ve Uyku Kalitesinin Durumu
Arzu Yalçın, Ülker Tunca, Mustafa Saygın, Rahime Aslankoç

PS156

0118

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki mobil iletişim antenlerinin elektromanyetik alanlarının ölçümleri ve analizi
Ayşe Bulut, Arzu Fırlarer