SS01

Genetik absans epilepsi modeli WAG/Rij sıçanlarda nanopartikül bağlı antiepileptik ilacın kan-beyin bariyeri dinamikleri ve antiepileptojenik etkileri
Arzu Temizyurek, Canan Uğur Yılmaz, Uğur Akcan, Müge Atış, Nurcan Orhan, Nadir Arıcan, Bülent Ahıshalı, Mehmet Kaya

SS02

Resveratrolün Penisilinle Oluşturulan Epileptiform Aktiviteye Etkisi
Mohamed Hassan Mohamud, Süleyman Emre Kocacan, Mustafa Ayyıldız, Erdal Ağar

SS03

Genetik Absans Epilepsili Sıçanlarda Ginkgo biloba’nın Diken-Dalga Deşarjlar Üzerindeki Etkilerinin Elektroensefalografik Olarak İncelenmesi
Öznur Gedikli, Mehmet Yıldırım

SS04

Sıçanlarda pentilentetrazol ile oluşturulan epilepsi modelinde serotonin reseptörlerin anti-epileptik etki mekanizmalarının araştırılması
Bilal Şahin, Ercan Özdemi̇r, Ahmet Şevki Taşkıran, Handan Güneş, Sebahattin Karabulut

SS05

Sıçanlarda Pentilenetrazol Tutusma Modelinde CB1 Reseptör Agonisti ve Antagonisti ile Hemopressinin Kombine Epileptiform Aktivite Üzerine Etkisi
Ali Zaher Kamel Al Kaleel, Hatice Aygün, Lubna Adil Kamil Kamil, Yonca Kabak, Sinem Beyazkilinç Inal, Mustafa Ayyıldız, Aydın Him, Erdal Ağar

SS06

Uzun süreli günlük probiyotik alımı sıçanlarda pentilentetrazol ile tetiklenen epileptik nöbetleri oksidatif stresi azaltarak iyileştiriyor
Erkan Kılınç, Seyit Ankaralı, Didem Ayhan, Handan Ankaralı, İbrahim Ethem Torun, Ayhan Çetinkaya

SS07

Absans Epileptik WAG/Rij ve Kontrol Wistar Sıçanlardan İzole Edilen Gastrik Fundus Kesitlerinin Kontraktilitesi Üzerine Seçilmiş Anti-epileptik İlaçların Etkilerinin İncelenmesi
Arif Kamil Salihoğlu, Ayşegül Kurt, Ahmet Ayar

SS08

Timokinonun streptozotosin ile diyabet oluşturulan sıçanların izole kalplerinde iskemi/reperfüzyon hasarı üzerine etkisi
Savaş Üstünova, Aysu Kılıç, Huri Bulut, İsmail Meral, İnci Alican

SS09

Farelerde β-adrenerjik Uyarının Oluşturduğu Miyokart Hasarında H3 Reseptörlerinin Olası Rolü Üzerine Elektrokardiyografik ve Histolojik Değerlendirmeler
Hasan Fehmi Özel, Mustafa Özbek, Merve Temel, H. Seda Vatansever

SS10

Pulmoner Hipertansiyonda Eritrosit Kaynaklı Nitrik Oksit Üretimi
Pınar Ülker, Nur Özen, İbrahim Başarıcı, Ece Ki̇lavuz, Filiz Basralı, Sadi Köksoy

SS11

Heterokronik Parabiosis Modelinin Yaşlı Farelerin Torasik Aorta Yanıtlarına Etkisi
Ülfet Farisoğlu, Özlem Balcıoğlu, Barçın Özcem, Ali Önder Kılıç, Günnur Koçer

SS12

Adropin ve speksinin kardiyak inflamatuar belirteçler üzerine etkileri; kronik böbrek yetmezliği modeli
Gülsün Memi, Burak Yazgan, Ebru Taştekin

SS13

Farklı dozlarda uygulanan Apelin-13’ün sıçanlarda eritrosit deformabilitesi üzerine etkisi
Ali Doğan Dursun, Çağrı Özdemir, Faruk Metin Çomu, Ayşegül Küçük, Mustafa Arslan

SS14

Depresyon hastalarında kan akışkanlığı parametrelerinin incelenmesi
Yasemin Yıldız, Okan Arıhan, Neslihan Hacer Dikmenoğlu Falkmarken

SS15

Sıçanlarda asetaminofene bağlı oluşan hepatorenal toksisitede östrojenin ve östrojen reseptör agonistlerinin etkileri
Türkan Koyuncuoğlu, Alper Yıldırım, Gamze Bastem, Beyza Doğan, Emine Dönmez, Ebru Temel, Ekin Kuntsal Dertsiz, Meral Yüksel, Feriha Ercan, Berrak Ç. Yeğen

SS16

Gestasyonel diabetes mellitusta insülin direnci ve oksidatif stres faktörlerinin tükürük ve kan düzeylerinin değerlendirilmesi
Ayşe Bulut, Gülçin Akca, Arzu Keskin Aktan, Kazime Gonca Akbulut, Aydan Babül

SS17

Sıçanlara intraserebroventriküler MOTS-c infüzyonu tiroid hormon salgısını baskılar
Mehmet Refik Bahar, Suat Tekin, Asiye Beytur, Fatma Özyalın, Ebru Etem Önalan, Süleyman Sandal

SS18

Pre- ve Post-menopozal Obez Kadınlarda D Vitamini, Parathormon, Kemik Ağırlığı ve Mineral Miktarı
Burcu Çaykara, Hilal Adil, Güler Öztürk, Mehmet Sargın, Hacer Hicran Mutlu

SS19

Metabolik Sendromlu Sıçanlarda İleal İnterpozisyonun Etkisi
Melek Tunç Ata, Fatih Altıntaş, Erol Nizamoğlu, Vural Küçükatay

SS20

Öğlen ve gece yarısı tükürük kortizol düzeyi kadınlarda erkeklerden daha yüksektir
Tuğçe Atçalı, Cihat Uçar, Sedat Yıldız

SS21

mTOR İnhibisyonu ve Melatonin Uygulaması Glioblastoma Hücre Canlılığını in vitro Ortamda Azaltır
Cihan Süleyman Erdoğan, Volkan Adem Bilgin, Burcu Gemici Başol, Bayram Yılmaz

SS22

MgS nanopartiküllerinin yeşil sentezi ve nöroblastoma hücreleri üzerine etkileri
Özge Balpınar Nalcı, Sıdıka Genç, Hayrunnisa Nadaroğlu, Hayrunnisa Nadaroğlu, Azize Alaylı Güngör, Azize Alaylı Güngör, Ahmet Hacımüftüoğlu

SS23

miR663 TNF-alfa'nın Eritropoetin İnhibisyonunu hem Normoksik ve hem de Hipoksik Koşullarda Engelliyor
Mete Özkurt, Thomas Hellwig Bürgel, Reinhard Depping, Selda Kabadere, Rumeysa Özyurt, Abdullah Karadağ, Nilüfer Erkasap

SS24

Hidrojen peroksite maruz kalan fare Miyoblast hücre hattında oluşan atrofiye, melatonin uygulanmasının kalpain-1 ifadelenmesine ve atrofik morfolojiye etkisinin incelenmesi
Nazli Karimi, Yasemin Kartal, Murat Timur Budak

SS25

Sağlıklı Genç Erkeklerde Anaerobik Eşik Düzeyinde Yapılan Aralıklı Egzersizin Vasküler İşleve Akut Etkisi
Burcu Şen, Serdar Solak, Pınar Tayfur, Nurettin Aydoğdu, Necdet Süt, Selma Arzu Vardar

SS26

Depresyonda Gözlenen Kognitif Bozukluklara Hafta Sonu Savaşçılığı Ve Sürekli Egzersiz Modellerinin Etkisi
Çiğdem Çantalı Öztürk, Serra Nur Ataoğlu, Ayşenur Arvas, Hamide Tokol, Havva Yaprak, Sümeyra Gürel, Hilal Nişva Levent, Dilek Akakın, Betül Karademir, Barış Çakır, Özgür Kasımay Çakır

SS27

Egzersiz Yoğunluğunun Etkin Olarak Belirlenmesinde Metabolik Eşitlik ve Anaerobik Eşiğin Karşılaştırılmalı Değerlendirilmesi
Seda Uğraş, Oğuz Özçeli̇k

SS28

Farelerde Yüzme Egzersizine Cevaben Zamana Bağlı Ortaya Çıkan Kas Hasar Ve Rejenerasyonu ile Süreçte Görev Alan Yolakların Belirlenmesi
Ozgen Kilic Erkek, Vildan Caner, Gulcin Abban Mete, Melek Bor Kucukatay

SS29

Nikotin tercih eden sıçan soylarında nikotin uygulamasının anksiyete testlerine etkileri
Merve Bayoğlu, Aylin Zinde, Meliha Öztürk, Ayşegül Keser, Burcu Balkan, Oğuz Gözen, Ersin Oğuz Koylu, Lütfiye Kanıt

SS30

Oral Nikotin Uygulamasının Sıçan Beyninde Nöropeptid Y ve Nöropeptid Y2 Reseptörünün Ekspresyonuna Etkisi
Ali Birdoğan, Elif Salur, Meliha Öztürk, Buket Aypar, Ayşegül Keser, Lütfiye Kanıt, Ersin Oğuz Koylu, Burcu Balkan, Oğuz Gözen

SS31

REM Uyku Yoksunluğu Oluşturulan Sıçanlarda CDP-kolin Tedavisinin Hipokampustaki tCAMKII, pCaMKII ve pCREB Düzeyleri Üzerine Etkisi
Ayşen Çakır, Büşra Öcalan, Cansu Koç, Güldal Süyen, Mehmet Cansev, Nevzat Kahveci

SS32

Maternal Yüksek Yağli Diyete Bağli Otonomik Sinyalizasyon Değişikliklerinde Cinsiyetin Rolü

Ayşegül Gemici, Mehmet Bülbül

SS33

Angiotensin IV’ün diyabetik sıçanlarda öğrenme- bellek ve hipokampal oksidatif stres üzerine etkisi
Aysu Kılıç, Savaş Üstünova, Birsen Elibol, Huri Bulut, İsmail Meral, Emine Gülderen Şahin

SS34

N-(p-amilsinamoil) antranilik asit, sıçanlarda intraserebroventriküler streptozotosin ile indüklenen hafıza bozukluğunda, memantinin tedavi edici etkisini zayıflatmaktadır
Mehmet Göl, Şeniz Demiryürek, Davut Sinan Kaplan, Ahmet Saracaloğlu, Mustafa Örkmez, Abdullah Tuncay Demiryürek

SS35

Nörokinin 3 Reseptörünün Sıçan Deneysel Alzheimer Modelinde Kognitif Davranışlar ve Katekolaminerjik Sistem Üzerine Etkisi
Raviye Özen Koca, Hatice Solak, Zulfikare Işık Solak Görmüş, Selim Kutlu

SS36

Dentat Girus Bikukulin İnfüzyonunun Uzun Dönemli Güçlenme Ve Baskılanma Üzerine Etkisinin Araştırılması
Cem Süer, Sümeyra Delibaş, Hatice Saray, Nurcan Dursun

SS37

Sıçanlarda Uyanıklık Döneminde Hipokampal Replay’in Öğrenme ve Bellek Üzerine Etkisi
Samed Özer, Ece Şengün Filiz, İpek Şapçı, Ece Albayrak, Dilan Acar, Güldal Güleç Süyen

SS38

Metotreksatın Neden Olduğu Beyin ve Hipokampal Hasara Karşı Astaksantinin Nöroprotektif ve Antioksidan Rolü
Rahime Aslankoç, Özlem Özmen

SS39

Aralıklı ve sürekli hipoksiye maruz bırakılan sıçanlarda solunumsal uzun süreli fasilitasyonun araştırılması ve beyin sapı ve omurilik üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması
Kemal Erdem Başaran, Fatih Kağan Yavuz, Zhenxing Fu, Sami Aydoğan, Frank Ludwig Powell

SS40

İskelet Kası Hipertrofisinde mTOR Yolağı Substratlarının Kas Kütlesi ve Kuvvet Artışı Üzerindeki Rollerinin Araştırılması
Tülin Altınoluk, Sema Arslan, Ekin Kuntsal Dertsiz, Betül Karademir, Serap Şirvancı, Alper Yıldırım

SS41

Adenozin 2A reseptör agonist ve antagonist uygulamasının hipoksik ventilatuar cevap üzerine etkisi
Seher Berna Kırdök Tanşu, Hatice Tanrıverdi, Halime Büşra Bağlıtaş, Fatih Yavuz, Kemal Erdem Başaran

SS42

Tip I Kollajenaz ile Deneysel Aşil Tendinopati Oluşturulan Sıçanlarda Omega 3'ün (DHA) Etkinliğinin Histopatolojik ve Biyomekanik Olarak Araştırılması
Köksal Gündoğdu, Şeymanur Yılmaz Taşcı, Gülşah Gündoğdu, Kübra Asena Terim Kapakin, Fatma Demirkaya Miloğlu, Yaşar Totik

SS43

Yaşlı Sıçanlarda Ilımlı Yüzme Egzersizinin Öğrenme-Bellek Üzerine Etkisi Ve Sirtuin-1’in Rolünün Araştırılması
Ülker Tunca, Mustafa Saygın, Rahime Aslankoç, Özlem Özmen, Arzu Yalçın

SS44

Deneysel hipertansiyon modelinin fizyopatolojisinde asprosinin rolünün araştırılması
Nilay Tot, Sevval Simsek, Seyma Tastekin, Nihayet Kandemir, Muhammed Ali Aydin, Nurettin Aydogdu

SS45

Adolesan sıçanlarda zengin çevre ile uyarılan spasyal bellek iyileşmesinde hafıza ilişkili bazı medyatörlerin hipokampusta asimetrik değişimi
Zülal Kaptan, Kadriye Akgün Dar, Ayşegül Kapucu, Huri Bulut, Gülay Üzüm

SS46

Absans Epilepsili WAG/Rij Sıçanlarda Kortikal Nöron Uyarılabilirliği Üzerine Ginkgo biloba Bileşenleri ve Kalsiyum Kanal Blokerlerinin Etkileri: In vitro Kalsiyum Görüntüleme Çalışması
Metehan Akça, Sadık Bay, Gülsena Baydaş, Neşe Altuncu, Gürkan Öztürk, Mehmet Yıldırım

SS47

Absans Epilepside 5-Hidroksitriptofan ve 7-Nitroindazolün Rolü
Sinem Tosun, Süleyman Emre Kocacan, Mustafa Ayyıldız, Erdal Ağar

SS48

Penisilin ile Oluşturulan Epilepsi Modelinde Eksenatid ve Kanabinoid Reseptör Etkileşiminin İncelenmesi
Hassan Mohamed Jimale, Ayşegül Yıldız, Süleyman Emre Kocacan, Mustafa Ayyıldız, Aydın Him

SS49

Ruminasyon ve Dikkat Dağıtma Duygu Düzenleme Stratejilerinin Nöro-Bilişsel Perspektiften İncelenmesi
Serap Aydin, Nevin Solak

SS50

Yapay Zekâ Destekli Dokunsal Görme Sistemi
Ataberk Akyalçın, Mehmet Can Şen, Cem Özgönül, Ethem Gelir

SS51

İyonotropik GABA reseptör blokajının septik ensefalopati üzerine etkileri
Gülten Ateş Uluçay, Elif Özkök, Gül İpek Gündoğan, Şule Tamer

SS52

Peroksizomların Aβ 1-42 Uygulaması ile Oluşturulan İn Vivo Alzheimer Hastalığı Modelindeki Rolü ve Taurinin Etkisi
Nida Aslan Karakelle, Atiye Seda Yar Sağlam, Sibel Dinçer

SS53

Lityumun nöroprotektif aktivitesinde PI3K/Akt ve ERK1/2 yolaklarının rolü
Nilay Ateş, Aysun Çağlayan, Elif Sertel Evren, Mustafa Çağlar Beker, Ertuğrul Kılıç

SS54

Metilen mavisi, hipokampusta uzun dönemli güçlenme ve uzun dönemli depresyon oluşumunda tau fosforilasyonunu etkiler mi?
Nurcan Dursun, Nurbanu Yıldız Demircan, Burak Tan, Cem Süer

SS55

Prenatal dönemde maruz kalınan elektromanyetik alanın davranış ve sinaptik proteinler üzerine etkisi ve çinko desteğinin rolü
Burcu Açıkgöz, Nevin Ersoy, İlkay Aksu, Hüsnü Alper Bağrıyanık, Amaç Kiray, Müge Kiray

SS56

Sıçanlarda farklı şiddetteki akut stresin hipotalamus ve bağırsakta GLP-1, IGF-1 ve MMP2 düzeylerine etkisinin araştırılması
Servet Kızıldağ, Aslı Karakılıç, Güven Güvendi, Başar Koç, Sevim Kandiş, Gamze Balcı Çamsarı, Mehmet Ateş, Nazan Uysal

SS57

Batı Tipi Diyet ve Kısa Zincirli Yağ Asitlerinin Kolon İnflamasyonu Üzerine Etkisi
Mustafa Sevim, Çiğdem Çantalı Öztürk, Elif Yaren Ayvaz, Muhammed Ali Mergen, Merve Ölüç, Eda Ceren Güllü, Merve Temel, Serap Şirvancı, Burak Aksu, Meral Yüksel, Berrak Çağlayan Yeğen, Alper Yıldırım

SS58

P-Kumarik Asit Nötrofil İnfiltrasyonunu ve Endojen Antioksidan Azalmasını Önleyerek Koliti İyileştirmektedir
Özgür Yılmaz, Meltem Kolgazi

SS59

Sıçanlarda böbrek iskemi/reperfüzyon hasarının fizyopatolojisinde asprosinin rolü
Soylem Toksoz, Ayse Gizem Serin, Berrin Ozgur, Isra Sarenkapic, Esra Tosunoglu Akbas, Ozlem Yalcinkaya Yavuz, Nurettin Aydogdu

SS60

Sıçanlarda Deneysel Böbrek İskemi/Reperfüzyon Hasarına Bağlı Olarak Artan Oksidatif Stresi Akut Agomelatin Uygulaması azaltır
Damla Aykora, Dilara Altay Öztürk, Kevser Tanbek, Mehmet Refik Bahar, Suat Tekin, Süleyman Sandal

SS61

Streptozotosin ile indüklenen diyabetik sıçan modelinde Karvedilol’ün diyabetik nefropati üzerine koruyucu etkileri
Mümin Alper Erdoğan, Gürkan Yiğittürk, Oytun Erbaş

SS62

Agomelatin, Fluoksetin ve Sertralinin Aşırı Aktif Mesane Üzerine Etkileri
Tuba Vidin, Zulfikare Isık Solak Gormus