• Bildiri hazırlama koşullarına uygunlukları göz önüne alınarak yapılan hakem (2 veya gereğinde 3 hakem) değerlendirme ortalama puanları,
  • Poster ödülü için başvurmuş olma durumu.
  • Kongreye başvuruda bulunan poster bildirileri için hakem ortalama puanı 50’nin altında olanların kabul edilmeyecektir.
  • Kongreye kabul edilen bildirilerin kongre sırasında online  Acta Physiologica’da yayınlanması yerine kongre bittikten sonra yayınlanacak  ve kongrede sunulmayan bildiriler dergide “kongrede sunulmamıştır” ibaresiyle yayımlanacaktır.