• Bildiri hazırlama koşullarına uygunlukları göz önüne alınarak yapılan hakem (2 veya gereğinde 3 hakem) değerlendirme ortalama puanları,
  • Sunucu/anabilim dalı sözlü sunum dağılımları,  ve
  • Kongrede sözlü bildiriler için ayrılan süre dikkate alınarak yapılmaktadır.
  • Kongreye başvuruda bulunan sözlü bildiriler için hakem ortalama puanı 50’nin altında olanların kabul edilmeyecektir
  • Kongreye kabul edilen bildirilerin kongre sırasında online Acta Physiologica’da yayınlanması yerine kongre bittikten sonra yayınlanacak  ve kongrede sunulmayan bildiriler dergide “kongrede sunulmamıştır” ibaresiyle yayımlanacaktır.