Kurs 3 : EEG Sinyallerinden Renkli Kortikal Haritalamaya Geçişte MATLAB Uygulamaları

             Doç. Dr. Serap Aydın
           

Tarih : 31 Ekim 2019 Perşembe

Saat : 09.00 -15.30

Amaç ve Hedefler :

İnsan beyninin görme-işitme-dokunma-koklama-tat alma-konuşma-dikkat-bellek-duygulanım-öğrenme gibi bilişsel, fizyolojik ve nöropsikolojik tüm fonksiyonlarının gerçekleştiği kortekslerde oluşan nöro-elektriksel aktivitelerin oluşum mekanizmalarının EEG sinyallerinin karakteristiği ile ilintilerini açıklamak, ve bu ilintilerin sayısal marker cinsinden kestirimini sağlayan MATLAB tabanlı analiz yaklaşımlarını tanıtarak yenilikçi bilimsel araştırmaların artmasına katkı sağlamak.

Özet:

EEG sinyallerinin kaynağı ve anlamı; vücut-içi ve vücut-dışı uyaranlara bağlı değişen nörotransmitter aktiviteler ve iyonik hareketler cinsinden açıklanarak, bilimsel araştırma sorusu ve hipoteze bağlı olarak deney paradigması ve analiz yöntemi seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar örnekler üzerinden özetlenecektir. Akıllı sınıflandırma ve topolojik haritalama teknikleri ana hatlarıyla tanıtılacaktır.
11.00-12.30: Matlab2018R
paket programında EEG sinyallerinin filtrelenmesi, segmentasyon ve frekans bantlarının elde edilmesi,
11.45-12.30: Öğle yemeği
12.30-16.00: Matlab2018R paket programında çok-kanal EEG analizlerinden elde edilen entropideğerlerine göre yapay sinir ağları ile sınıflandırmanın yapılması, her bir EEG ölçüm lokasyonu için iki farklı grup arasındaki istatistiksel farklılıkların tek-yön Anova testi ile hesaplanması ve istatistiksel p-değerlerinin normalize edilerek nöro-kortikal farklılıkların renkli kortikal haritaya dönüştürülmesi konularında uygulamalı örnekler.

NOT: katılımcıların MATLAB programı yüklü halde laptop ile kursa katılımları önerilir.

 

Kursa Kayıt Ol