Kurs 2 : Deney Hayvanlarında Sterotaksik Uygulamalar

             Prof. Dr. Selim Kutlu
             Prof. Dr. Bayram Yılmaz
             Prof. Dr. Sinan Canpolat
             Dr. Öğr. Üyesi Zafer Şahin
             Dr. Raviye Özen Koca
             Öğr. Gör. Hatice Solak
             Dr. Volkan Adem Bilgin
            

Tarih : 31 Ekim 2019 Perşembe

Saat : 10.30 -16.30

Amaç ve Hedefler

Kursiyerlere, deney hayvanlarında sterotaksik uygulamalar konusunda temel bilgi ve başlangıç düzeyinde uygulama becerisi kazandırılması kursun amacı olarak öngörülmüştür. Bu amaçla kursiyerlerin, özellikle sinirbilimle ilgili bilimsel çalışmalarda deney hayvanlarına akut ve kronik olarak santral madde uygulama ve beyin dokusundan in vivo olarak sıvı ekstrakte etme konularını temel seviyede öğrenebilmeleri hedeflenmiştir.
Kurs kapsamında, anesteziye alınmış sıçanlara beyin yapısı, ventriküler sistem, Bregma noktası, sterotaksik cihaz, sterotaksik koordinatlar, sıçan beyin atlası, lateral ventrikül koordinatlarının belirlenmesi, mikrodiyaliz pompasının ayarlanması, yapay beyin omurilik sıvısı, beyin perfüzyonu, mikrodiyaliz propları, ozmotik minipompaların özellikleri, beyin infüzyon kitlerinin kullanımı, intraserebroventriküler enjeksiyon, beyin mikrodiyalizi ve beyin içi ozmotik minipompa yerleştirilmesi konularında teorik ve uygulama eğitimi verilmesi planlanmıştır.


Kursa, başvuru sırasına göre en fazla 15 kursiyer kabul edilecektir.Kursta 3 teorik ders ve 3 uygulama planlanmıştır. Teorik derslerden sonra dönüşümlü olarak 5’er kişilik gruplara eğiticiler eşliğinde uygulamalar yapılacaktır. Kursiyerler aktif olarak uygulamaları gerçekleştirebileceklerdir.


Kurs materyali (Deney hayvanları, sterotaksik cihazlar (3 adet), anestezik maddeler, mikroenjektörler, mikrodiyaliz propları, ozmotik minipompalar, beyin infüzyon kitleri, cerrahi malzemeler, eldivenler, vb) kurs ekibi tarafından sağlanacaktır.

 

 

Kursa Kayıt Ol