Kurs 1 : Performans Testleri

             Prof. Dr. S. Sadi KURDAK
             Prof. Dr. Cem Şeref BEDİZ
             Prof. Dr. Nilsel Okudan
             Prof. Dr. Gökhan Metin
             Doç. Dr. Özgür Kasımay Çakır
             Doç. Dr. Kerem Tuncay Özgünen
             Doç.Dr. Muaz BELVİRANLI
             Dr.Öğr.Üyesi Çiğdem ÖZDEMİR
             Dr. Özgür Günaştı

Tarih : 31 Ekim 2019 Perşembe

Saat : 09.00 -17.00


Amaç ve Hedefler


Kadiyopulmoner egzersiz testleri (KPET); pulmoner, kardiyovasküler, metabolik ve nöromüsküler sisteminde aralarında bulunduğu birçok organ sisteminin egzersize verdiği cevapları değerlendirmede kullanılır. İnvaziv olmayan bu testler sırasında elde edilen veriler ile ilgili organ sistemlerinin hem maksimal hem de submaksimal seviyedeki fizyolojik yanıtlarının incelenmesi sağlanır. Bu anlamda KPET üst düzey sporcu gruplarından, son derece önemli klinik kararların verildiği kardiyak ve pulmoner patolojiye sahip hastalara kadar oldukça geniş bir gruba uygulanabilmektedir. Test verisinin analizi sayesinde egzersize katılan organ sistemleri başta olmak üzere, tüm vücudun fonksiyonel kapasitesi konusunda yorum yapılabilmektedir. KPET sırasında gözlenen perfomans kaybının hastalıklarla ilişkilendirilmesi sayesinde patolojik süreç daha kapsamlı yorumlanabilmektedir. Nitekim egzersiz test verileri hastalıkların tedavisinde seçilecek yöntemin belirlenmesi yanında, belirli hasta grupları için hazırlanan egzersiz reçetelerinin düzenlenmesinde de yol gösterici olmaktadır. Söz konusu özellikleri nedeniyle KPET’in, dünyada ve ülkemizde kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır.


KPET uygulamaları ile ilgili olarak tüm dünyada standardizasyonu sağlamak amacıyla farklı bilimsel gruplar konuyla ilgili kılavuzlar yayınlamaktadır. KPET’nin endikasyon ve kontrendikasyonları bu kılavuzlarda irdelenen en önemli konularından birisidir. Test uygulamasının ana amacı egzersiz sırasında kişide kontrollü bir şekilde stres oluşturup, egzersize verilen fizyolojik yanıtları stres seviyesi ile ilişkilendirmektir. Test sırasında farklı ergometreler ve egzersiz protokolleri kullanılabilmektedir. Test yöntemi katılımcıların yaşı, genel kondisyon seviyesi ve sağlık durumu ile ilgili bir çok faktör göz önüne alınarak belirlenir.


KPET sayesinde bireysel egzersiz reçetelerinin hazırlanmasında kullanılan en gerçekçi verilere ulaşmak mümkün olabilmektedir. Ancak bu cihazların bulunamadığı durumlarda, kullanılabilecek bazı saha testleri sayesinde kabul edilebilir bir hata payı ile kısıtlı bir bilgiye ulaşılabileceği bilinmektedir.


Performans Testleri Kurs Programı


09:00 - 09:15 Açılış konuşması

09:15 - 09:45 Egzersiz Fizyolojisi, Vücudun Egzersize Yanıtı - Doç. Dr. Kerem Tuncay Özgünen

09:45 - 10:15 İndirekt Olarak Performansın Ölçülmesi -Prof. Dr. Nilsel Okudan, Doç.Dr. Muaz BELVİRANLI

10:15 - 10:30 Kahve arası

10:30 - 12:00 İndirekt Egzersiz Testlerinin Uygulaması

                     6 dk. Yürüyüş Testi
                     Astrand Bisiklet Testi
                     Harvard Basamak Testi
                     Shuttle Run Testi
                     Prof. Dr. Nilsel Okudan, Doç.Dr. Muaz BELVİRANLI

12:00 - 13:30 Öğle yemeği
13:30 - 14:00 Laboratuvar Standartları - Dr. Öğr.Üyesi Çiğdem ÖZDEMİR
14:00 - 14:30 KPET protokolleri - Doç. Dr. Özgür Kasımay Çakır
14:30 - 15:00 Grafiklerin tanımlanması - Prof. Dr. Gökhan Metin
15:00 - 15:15 Kahve arası
15:15 - 16:00 Kardiyopulmoner Egzersiz Testinin Uygulanması  - Prof.Dr. S. Sadi KURDAK, Doç. Dr. T. Kerem Özgünen, Dr.Öğr.Üyesi Çiğdem ÖZDEMİR, Dr. Özgür Günaştı
16:00 - 16:30 Kardiyopulmoner Egzersiz Test Verilerinin Yorumlanması  - Prof. Dr. Cem Şeref BEDİZ
16:30 - 17:00 Sorular, tartışma ve genel değerlendirme

 

 

Kursa Kayıt Ol